Lesdoelen

Leerlingen leren...

  • dat ze zelf maker zijn van hun creatieve werken en daar (auteurs)rechten op hebben
  • dat niet alles op het internet zomaar gebruikt mag worden en waarom dat zo is
  • dat heel veel gebruik van informatie is toegestaan als je daar mediawijs mee omgaat en de maker respecteert


SLO
Bovenstaande lesdoelen sluiten aan bij de SLO inhoudslijnen van digitale geletterdheid. In het bijzonder de inhoudslijn Digitale Informatievaardigheden: Digitale informatie verwerken, evalueren en presenteren & Mediawijsheid: Veilig en bewust omgaan met digitale content, met de volgende aanbodsdoelen:

  • realiseren dat informatie van internet soms niet gedeeld mag worden en anders niet zonder bronvermelding
  • vermelden van de gebruikte digitale bron bij het vastleggen van gevonden informatie uit de betreffende bron
  • beseffen van het belang om zorgvuldig om te gaan met digitale content van anderen of content waarin anderen herkenbaar voorkomen.

Punten

Met de klassenquest zijn punten voor in de game te verdienen. Individueel, maar ook klassikaal. De punten die de leerlingen, die via HackShield worden opgeleid tot Cyber Agents, verzamelen bepalen hun plek in de Erelijst. De beste Cyber Agents maken kans op exclusieve HackShield prijzen of worden zelfs gehuldigd door de burgemeester en/of politie.

Na het behandelen van iedere klassenquest, welke alleen via een Leerkracht-Account te spelen is, krijg jij als leerkracht een code. De leerlingen kunnen deze code invoeren in hun individuele account, waarna ze punten en een Shield ontvangen. Deze zijn terug te vinden in hun HackShield account.

Inspiratie en verdieping bij deze klassenquest

Verdieping - Lespakket over auteursrecht:
Wijs met media omgaan
  • Video - NOS
Mogen ouders fotos van hun kinderen op social media zetten?