Lesdoelen

Cyberpesten

Leerlingen leren…

 • dat online pesten, net als offline pesten, grote gevolgen kan hebben.
 • wat ze zelf kunnen doen wanneer ze online gepest worden.
 • dat de rol van toeschouwers heel belangrijk is als het gaat om online pesten, en dat je daarin ook een verantwoordelijkheid hebt.

SLO
Bovenstaande lesdoelen sluiten aan bij de SLO inhoudslijnen van digitale geletterdheid. In het bijzonder de inhoudslijn Mediawijsheid: Veilig en bewust online communiceren en de aanwezigheid en invloed van media in je eigen leven, met de volgende aanbodsdoelen:

 • bewust zijn van het belang van sociale gedragsregels bij het gebruik van sociale media (op een respectvolle wijze omgaan met elkaar)
 • herkennen van en omgaan met ongewenste communicatie (bijv. online shaming)
 • realiseren dat een online bijdrage of reactie weer (nieuwe) reacties kan oproepen
 • ontwikkelen van een weerbare houding ten aanzien van mediaboodschappen in digitale media


Hacken

Leerlingen leren...

 • wat cybercrime inhoud.
 • dat je als hacker kunt besluiten om je het goede of slechte pad op te gaan.
 • welke gevolgen/consequenties hacken kan hebben voor henzelf en voor slachtoffers.
 • hoe ze hun digitale skills veilig en op een goede manier kunnen inzetten.


SLO
Bovenstaande lesdoelen staan los van de SLO omdat over het onderwerp Hacken nog geen doelen zijn geformuleerd. Desalniettemin hebben wij als HackShield ervoor gekozen dit onderwerp wel te behandelen, omdat het erg veel voorkomt onder steeds jongeren kinderen (of ze nou slachtoffer worden van een hacker of het zelf -per ongeluk- gaan doen).

Punten

Met de klassenquest zijn punten voor in de game te verdienen. Individueel, maar ook klassikaal. De punten die de leerlingen, die via HackShield worden opgeleid tot Cyber Agents, verzamelen bepalen hun plek in de Erelijst. De beste Cyber Agents maken kans op exclusieve HackShield prijzen of worden zelfs gehuldigd door de burgemeester en/of politie.

Na het behandelen van iedere klassenquest, welke alleen via een Leerkracht-Account te spelen is, krijg jij als leerkracht een code. De leerlingen kunnen deze code invoeren in hun individuele account, waarna ze punten en een Shield ontvangen. Deze zijn terug te vinden in hun HackShield account.

Inspiratie en verdieping bij deze klassenquest

handleiding tegen Hackers
 • Video - Mr. Right
Omgaan met cyberpesten